Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: piątek, 14 czerwca 2024 r. Do końca roku szkolnego: 8 dni.
Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO przy rozpowszechnianiu wizerunku w przedszkolu/szkole Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkół w Sadkowicach, 96 – 206 Sadkowice 128 Inspektor ochrony danych: Radosław Kowalczyk, kontakt tel. 46 8156168, e-mail: radeksadkowice@interia.pl Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych. Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących, a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880), ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 24 maja 2018 roku poz. 1000) Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu. Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu.
autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2018-11-05 01:53:31
Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO, przy rekrutacji dzieci do przedszkola/szkoły Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkół w Sadkowicach, 96 – 206 Sadkowice 128 Inspektor ochrony danych: Radosław Kowalczyk, kontakt tel. 46 8156168, e-mail: radeksadkowice@interia.pl Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do przedszkola/ rekrutacja uczniów do szkoły/ realizacja obowiązku szkolnego. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), ustawa prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996) Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani,iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2018-11-05 01:35:07

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” – Dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie Zespołu Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice. Inspektorem danych osobowych jest Pan Radosław Kowalczyk kontakt tel. 468156168, e-mail: radeksadkowice@interia.pl Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, d RODO do celów wynikających z przepisów prawa należących do zadań szkoły. Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, z mocy przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych. Dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach mgr Marek Lewandowski

autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2018-10-31 09:31:48
Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.