Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: piątek, 2 grudnia 2022 r. Do końca roku szkolnego: 204 dni.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.  

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym. 

pliki/Informacja_dla_rodziców_dzieci_przybywających_z_Ukrainy_-_wersja_w_języku_polskim.pdf

pliki/Informacja_dla_rodziców_dzieci_przybywających_z_Ukrainy_-_wersja_w_języku_ukraińskim.pdf

Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły

autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2022-03-03 10:47:42

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach zaprasza do składania dokumentów niezbędnych do  przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach na rok szkolny 2022/2023.

        

Wnioski i zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie szkoły

od 1 lutego do 12 marca 2022 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sadkowice

Harmonogram rekrutacji

 

Poniżej znajdują się wzory dokumentów rekrutacyjnych:

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZICKA DO KLASY PIERWSZEJ (DOTYCZY DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM NASZEJ SZKOŁY)

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2022-01-31 13:36:36

Rekrutacja do Przedszkola w Zespole Szkół w Sadkowicach


         Dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach zaprasza do składania wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Zespole Szkół w Sadkowicach oraz deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu na rok szkolny 2022/2023.

Wnioski i deklaracje przyjmowane będą w sekretariacie szkoły

od 1 lutego do 12 marca 2022 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sadkowice

Harmonogram rekrutacji do przedszkola

 

Poniżej znajdują się wzory dokumentów rekrutacyjnych:

deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.doc

deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.pdf

 

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.docx

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.pdf

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2022-01-28 11:41:45

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach 1. 15 października 2021 rok ( piątek po Dniu Nauczyciela) 2. 12 listopada 2021 rok ( piątek po 11 listopada – Narodowym Święcie Odzyskania Niepodległości) 3. 07 stycznia 2022 rok ( piątek po Uroczystości Trzech Króli) 4. 24 maja 2022 rok ( wtorek, egzamin ósmoklasisty) 5. 25 maja 2022 rok ( środa, egzamin ósmoklasisty) 6. 26 maja 2022 rok ( czwartek, egzamin ósmoklasisty) 7. 2 maja 2022 rok ( poniedziałek po 1 maja – Święcie Pracy) 8. 17 czerwca 2022 rok ( piątek po Bożym Ciele) Powyższe dotyczy tylko szkoły podstawowej. Razem – 8 dni Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z2017 r. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) W tych dniach w razie potrzeby szkoła zapewnia opiekę chętnym uczniom. Prosimy zgłaszać udział dzieci w zajęciach opiekuńczych na 3 dni przed dodatkowym dniem wolnym pod numerem telefonu 046 – 8156168. Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. ( patrz: Ustawa Karta Nauczyciela) Art. 74. Karty Nauczyciela dotyczy przedszkola i szkoły podstawowej W tym dniu w razie potrzeby szkoła i przedszkole zapewniają opiekę chętnym dzieciom. Prosimy zgłaszać udział dzieci w zajęciach opiekuńczych na 3 dni przed 14 października 2021 r. pod numerem telefonu 046 – 8156168. Marek Lewandowski – dyrektor Do wiadomości: Organ prowadzący dla Zespołu Szkół w Sadkowicach Nauczyciele Zespołu Szkół w Sadkowicach Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach Dzieci Przedszkola w Zespole Szkół w Sadkowicach Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach Rodzice dzieci Przedszkola w Zespole Szkół w Sadkowicach

autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2021-09-25 18:02:04

Zaproszenie na webinarium dla kandydatówZapraszamy na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy działanie Systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN.

Podczas prezentacji opowiemy kandydatom jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku pokazując na żywo działanie systemu.

Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00, będzie trwać maksymalnie 90 minut.

Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń.

Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube. 

Adres strony rozprowadzającej: https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

Adres grafiki z zaproszeniem: https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/baner-wydarzenie-naborowe-system0421.jpg


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2021-05-11 10:49:23
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.